كارت ويزيت خيلي خاص

طراحي و چاپ انواع كارت پي وي سي PVC

شما هم مي توانيد يك كارت ويزيت خاص داشته باشيد(سري اول)

در دفتر كار خودم نشسته بودم و داشتم به حساب هاي ماه قبل رسيدگي مي كردم كه تلفن داخلي ام زنگ خورد ، گوشي را برداشتم مدير عال شركت پشت خط بود: عليزاده ! بگرد يك جا پيدا كن برام يك تعداد كارت ويزيت خاص بزنه ... 5 شنبه يك جلسه خيلي مهم دارم ، كارت ويزيت مي خوام! و تق... براي چند ثانيه همينجور مات و مبهوت مونده بودم...كارت ويزيت خيلي خاص از كجا بيارم...تا5شنبه 2 روز بيشتر نمونده...رفتم پاي كامپيوتر و در اينترنت گشتم: طراحي و چاپ كارت ويزيت خاص...24 ساعته...

 

انواع و اقسام سايت ها و تبليغات گوگل را ديدم ... همه ادعا داشتند كه يك روزه و حتي يك ساعته كارت ويزيت خاص و كارت ويزيت حرفه اي تحويل ميدن! ولي وقتي به وب سايت شركت و نمونه كارها نگاه مي كردم هيچ كدوم خيلي اعتمادم را جلب نمي كرد.

چون من سليقه مديران شركت رو مي دونستم و مطمئن بودم كه فقط با طرح هاي كارت ويزيت خيلي حرفه اي راضي ميشن...فقط يكي از سايت ها به نظرم حرفه اي اومد و با شماره داتكو تماس گرفتم... وقتي با طراح داتكو صحبت كردم گفتن كه مشكلي نيست و بعد از پرداخت مي تونيم كار را شروع كنيم... مبلغ به نظرم يك مقدار به نسبت جاهاي ديگه بالا بود ولي صداي مديرعامل تو گوشم تكرار مي شد و با خودم گفتم: اگه كار با كيفيت و سريع مي خوان بايد هزينه اش را هم بپردازن!!!

 

از داتكو خواستم كه برام پيش فاكتور رسمي ارسال كنن كه بدون هيچ مشكلي پيش فاكتور رسمي هم دريافت كردم. و 2 ساعت بعد من با سينه سپر كرده جلوي ميز مديرعامل ايستاده بودم.