كارت RFID

طراحي و چاپ انواع كارت پي وي سي PVC

كد گذاري و انكودينگ

 

خدمات داتكو علاوه بر چاپ اطلاعات و مشخصات روي كارت شناسايي ، كد گذاري و انكودينگ كارت هاي هوشمند با انواع تكنولوژي ها را نيز شامل مي‌شوند. براي انكودينگ كارت هوشمند داراي تكنولوژي مثل كارت مغناطيسيوكارت RFID از دستگاه هاي به خصوصي استفاده مي‌شود.

كد گذاري روي كارت مغناطيسي

انكودينگ كارت مگنت يا مغناطيسي قديمي ترين و مرسوم ترين روش ذخيره‌ي اطلاعات و داده ها روي كارت است، در اين روش اطلاعات در سه Track روي نوار مغناطيسي ذخيره مي‌شوند. براي استفاده از اين اطلاعات كافي است از كارت خوان كارت مغناطيسي استفاده شود.

انكودينگ كارت RFID (مايفر)

كارت RFID و كارت مايفر قادر است توسط آنتن داخلي و امواج راديويي اطلاعات و داده ها را به دستگاه Reader منتقل كنيد. كد گذاري و انكود اين نوع كارت كانتكتلس هم توسط دستگاه و به سادگي قابل انجام شدن است.